เน€เธžเธดเนˆเธกเน€เธžเธทเนˆเธญเธ™

บริษัท แก้วประกาย พี เค วอเตอร์ จำกัด

เพราะน้ำดื่มสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกาย บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาเครื่องกรองน้ำดื่ม
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ประกายแก้ว"

เทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่มที่ทางบริษัทฯเลือกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำดื่ม
จะเน้นระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO), ระบบนาโนฟิลเทรชั่น (NF), ระบบอัลตร้าฟิลเทรชั่น (UF)
และระบบซอฟต์
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ผลิตเครื่องผลิตน้ำระบบดีไอออไนซ์ (DI) เพื่อใช้ในงาน
ห้องทดลอง (Laboratory) , งานชุบโลหะ ฯลฯ ..


อะไหล่ อุปกรณ์ ไส้กรองน้ำ และ สารกรองน้ำ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ
เครื่องกรองน้ำและระบบกรองน้ำ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้เตรียมสินค้า
ดังกล่าวไว้บริการท่าน ดังต่อไปนี้
เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำก็เป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญเช่นกัน
ทางบริษัทฯ จึงเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวัดค่าน้ำ
โดยเน้นผลิตภัณฑ์ของ HM Digital ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ทั่วโลกให้การยอมรับในคุณภาพ
ทางบริษัทมีบริการซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ ทั้งในและนอกสถานที่
  • บริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
  • บริการเปลี่ยนไส้กรอง
  • บริการประกอบเครื่องกรองน้ำ/ระบบกรองน้ำ ตามต้องการ
  • ฯลฯ


Copyright © 2023 by KAEWPRAKAI PK WATER CO.,LTD.
Contact Administrator: info@pk-water.com