เน€เธžเธดเนˆเธกเน€เธžเธทเนˆเธญเธ™

ผลงานของเรา

1.

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555 ทางบริษัทฯได้ทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซิส
ที่วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โดยเครื่องกรองน้ำที่ติดตั้งเป็นรุ่นที่มีกำลังการผลิต
100 ลิตรต่อชั่วโมง ติดตั้งพร้อมถังเก็บน้ำดื่ม PE
ขนาด 100 ลิตร เพื่อเติมน้ำดื่มใส่ตู้น้ำดื่ม ไว้คอย
บริการสามเณรที่ศึกษาพระธรรม ณ วัดโมลีโลกยาราม
และเหล่าญาติโยมที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

*** ปัจจุบัน เครื่องกรองน้ำรุ่นในภาพเลิกผลิตแล้ว
ทางบริษัทฯ ได้ออกรุ่นใหม่เป็นรุ่น MC-RO-2LPM-AF
ที่สามารถผลิตน้ำได้มากกว่ารุ่นเดิมอีก 20%

2.

เดือนธันวาคม ปี 2555 ทางบริษัทฯได้ทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซิสและระบบ DI
ที่ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


โดยเครื่องกรองน้ำที่ติดตั้งเป็นรุ่น
MC-RO-SOL-300-AF-ST
พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 40 ลิตร
สามารถผลิตน้ำ DI ได้ 50 ลิตรต่อชั่วโมง
และได้ค่า EC ต่ำกว่า 1 Micro Siemens


Copyright © 2023 by KAEWPRAKAI PK WATER CO.,LTD.
Contact Administrator: info@pk-water.com