สินค้าของเรา
เกี่ยวกับเรา
โปรโมชั่น
ดาวน์โหลด
ผลงาน
ติดต่อเรา
  


... ตัวอย่างสินค้าของเรา ...

ประกาศ

เรื่อง การพ้นสภาพของพนักงาน

บริษัท แก้วประกาย พี เค วอเตอร์ จำกัด ขอประกาศว่า นาย เพชร พื้นดอนเค็ง (โทร. 085-085-9101) พนักงานแผนกเซอร์วิส
และซ่อมบำรุงนอกสถานที่ ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานประจำ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
เนื่องจากมีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หากบุคคลผู้นี้ได้กระทำการซ่อมบำรุงกับลูกค้าหลังจาก
วันที่ 1 สิงหาคม 2558 และเกิดปัญหาใดๆตามมา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำของนายเพชร พื้นดอนเค็ง
และหากบริษัทได้รับความเสียหายก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนายเพชร อย่างถึงที่สุด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

... รับโปรโมชั่นดีๆ ก่อนใคร Like เลย ...
Copyright © 2013 by KAEWPRAKAI PK WATER CO.,LTD.
HOT-LINE : 02-226-5287
Contact Administrator: pk-water.com@hotmail.com